Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons dat wij naast het streven naar winst ook rekening houden met het effect van onze activiteiten op het milieu en dat wij oog hebben voor de menselijke aspecten binnen en buiten onze organisatie. Het gaat er om een balans te vinden tussen mensen, milieu en ons winstoogmerk. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel ons bedrijf als de samenleving. Bij MVO spelen alle (kern) processen in ons bedrijf een rol, van inkoop, de uitvoering tot personeelsbeleid en marketing.

01

Wagenpark

De monteurswagens hebben maximaal energielabel B, alle nieuwe wagens hebben het energielabel A. Behalve dat het dieselverbruik lager is, is ook de uitstoot aanmerkelijk lager. Alle wagens zijn naast blackbox en gps systemen uitgerust met navigatiesystemen

02

Afvalscheiding

Wij doen uiteraard aan afvalscheiding. Gebruikt papier wordt zoveel mogelijk gescheiden verzameld en ter recycling aangeboden. Oud ijzer wordt gescheiden en naar de oud ijzer handelaren afgevoerd. Dit geldt eveneens voor hout (waarbij de pallets zoveel mogelijk worden hergebruikt). Dan blijft er altijd nog een hoeveelheid restafval over. Dit wordt in speciale containers verzameld en de leverancier zorgt voor het wisselen van de containers en het op de juiste wijze afvoeren van de restafval.

03

Papierreductie

Wij zijn gestart met het terugdringen van het gebruik van papier. Al onze documenten worden gedigitaliseerd. Het printen en kopieren (op papier met het FCS keurmerk) voor intern gebruik gebeurt dubbelzijdig en op de laagste resolutie. Dit is standaard ingesteld op onze printers. Offertes worden zoveel mogelijk als PDF naar onze klanten verzonden.

04

Personeelsbeleid

Starcooling klimaatbeheersing investeerd veel tijd in het intern opleiden van personeel zodat zij zich op de juiste manier bewegen en niet onder te zware belasting komen te staan. Wij zijn altijd op zoek naar ergonomische oplossingen om de belasting te beperken. Al onze medewerkers hebben een wettig arbeidscontract en wij creeren veilige en gezonder werkomstandigheden